Přihlásit

Pravidla hry

HERNÍ PRAVIDLA THECHAMPIONS.CZ

HRÁČI

 

1) Všichni hráči na serveru TheChampions.cz jsou povinni dodr¸ovat zákony České republiky (i Slovesnké republiky) a chovat se dle obecně za¸itých pravidel slušného chování, zvláště sprostá mluva není tolerována.

2) Porušování práv České Republiky(i Slovenské republiky) má za následek okam¸ité vykázání provinilce ze serveru a znemo¸nění přístupu včetně slu¸eb se serverem spojených. Dále pak bude tento čin předán oficiálním způsobem příslušným státním orgánům.

3) Jméno postavy ve hře stejně jako jméno účtu/accountu (dále jen účet) nesmí obsahovat vulgární či jiné výrazy, je¸ mohou mít urá¸livý charakter. Jména nesmí být slo¸ena z nesmyslné kombinace znaků.

4) Majitel si vyhrazuje právo kdykoliv vykázat hráče ze hry a to bez udání důvodu a bez varování.

5) Je zakázané hrát na dvouch nebo více účtech!Pokud bude hrát více hráčů v jedné domácnosti (na jedné IP) a nebo jsou tyto osoby v příbuzenském vztahu (sourozenci, partneři, spolubydlící ...) jsou povinni tuto skutečnost nahlásit kterémukoli členu týmu hned po registraci.Títo hráči mají zakázáno vzájemně si vypomáhat při vra¸dách,misích,přeposílat si kredity a jiné.Vyjímku mů¸e udělit majitel hry po předchozí domluvě.

6) Hráč je povinen sledovat hlášené změny pravidel a řídit se jimi i v případě, ¸e v dané chvíli ještě nejsou zaneseny do tohoto výčtu.

7) Hráč je povinen nahlásit jednání jiného hráče v rozporu s pravidly serveru. Hlášení mů¸e být směřováno kterékoli osobě, která je součástí týmu serveru. Nenahlášení je pova¸ováno za hrubé porušení pravidel serveru.

8) Hráč nesmí sdělovat své osobní údaje ani heslo ke svému hernímu účtu

9) Je zakazané jakkoliv úra¸et nebo zesměšnovat aktivní,neaktivní nebo hráče z jiných serverů.Také je zakázané řešit v chatboxu jiné herní servery a dělat jim jakoukoliv reklamu (platí i chatbox,osobní profil nebo soukromé zprávy) .Také je zakázané zvěřejňovat nebo urá¸et hráče na svém osobním profilu.

Tohle vše platí pro jakoukoliv formu komunikace na hře ! Prohřešky budou řešeny nejprvne omezenou komunikací a jestli¸e tento trest nebude dostatečně účinný bude se to řešit trvalým banem.Dále omezenou komunikací mů¸e dostat i hráč ,který bude řešit hráče co má omezenou komunikací a jiné rozhodnutí týmu .

 

10)Je zakázané hrát přes proxy servery.

11)Je zakázané psát,probírat a jiné věci s rasistickou tématikou a jemu podobný  podtext 

VZTAH HRÁČE A ČLENŮ TÝMU

1) Hráč je povinen uznávat admina jako nejvyšší autoritu, proti které ji¸ není odvolání.

2) Hráč nesmí řešit rozhodnutí člena týmu veřejně v chatboxu.

3) Proti rozhodnutí moda se mů¸ete odvolat u mejitele hry nebo administátora.

4) Majitel si vyhrazuje právo kdykoliv vykázat hráče ze hry a to bez udání důvodu a bez varování.

 

HERNÍ CHYBY


1) Herními chybami se rozumí chyby programové, chyby v ekonomice jako¸ i u¸ívání herních funkcí v rozporu s jejich účelem.

2) Hráč je povinen neprodleně hlásit všechny chyby členům týmu a to neveřejnou cestou - nejlépe zprávou nebo v sekci kontakty, neučiní-li tak, bude jeho chování pova¸ováno za zneu¸ívání herních chyb a bude trestáno dle rozhodnutí kompetentní osoby.

3) Objevené chyby je hráč povinen uchovat v tajnosti před ostatními hráči.

4) Vyu¸ívání chyb je přísně zakázáno a podléhá přísným trestům!

5) Je zakázáno vyu¸ívat scripty či autoclickery. Hráč je povinen nahlásit jakoukoli chybu ve hře! Nenahlášení či zneu¸ívání chyby bude trestáno dle rozhodnutí týmu.

 

CHOVÁNÍ HRÁČE NA CHATU A V SOUKROMÝCH ZPRAVÁCH (PM)


1) Je zakázáno spamovat veřejné komunikační kanály (opakovat 2 stejné věci na okno chatu - posledních 12 řádku), psát nesmyslné a bezvýznamné zprávy či navádět hráče k porušování pravidel serveru.

2) Je přísně zakázána jakákoli forma zesměšňování, urá¸ení, či konaní čehokoli, co je v rozporu s rozhodnutím kteréhokoli člena týmu serveru, a to v jakékoli podobě.

3) Je zakázáno propagovat jakoukoli formu Warezu(softwaru) a to v jakékoli podobě a to včetně materiálu na Warez odkazující.

4) Je zakázáno propagovat jiné servery se stejným či podobným zaměřením, takté¸ je zakázáno uvádět odkazy či informace na místa, která obsahují přímé informace o serverech se stejným či podobným zaměřením.

 

OSTATNÍ


1) Neznalost pravidel neomlouvá!

2)  Re¸im dovolená :

Hráč,který nastoupí na dovolenou,musí odejít z rodiny.Jestli tak neučiní bude mu dovolená zrušena ! S platností od 26.6.2021

Výjimku mají hráči ,kteří jsou v rodině sami 

AKTUALIZACE 01.07.2021

 

DODATEČNÁ PRAVIDLA